Història de la literatura catalana, III: Badia (dir.), Literatura medieval, 3

:: Lola Badia (dir.), Literatura medieval (III): Segle XV, dins Àlex Broch (dir.), Història de la literatura catalana, III, Barcelona: Enciclopèdia Catalana; Editorial Barcino; Ajuntament de Barcelona, 2015, 494 p. ISBN 978-84-412-2406-3 ::

Tercer lliurament de la Història de la literatura catalana, coordinada per Àlex Broch, i últim del bloc dedicat a l’edat mitjana. Com en els dos volums anteriors, la direcció ha anat a càrrec de Lola Badia (Universitat de Barcelona), que firma les conclusions –”Literatura medieval: a propòsit de la nova Història de la literatura catalana” (p. 437-444). En aquestes se situa el projecte en el context dels estudis universitaris de filologia catalana, especialment des dels anys 80 del segle passat; s’acoten i es contrasten els límits entre el que és literari i el que no ho és a l’edat mitjana i a partir del segle XIX, per tal d’explicar la selecció de materials i l’estructura de la present Història; i s’apunten les principals aportacions d’aquesta a l’estudi de la literatura catalana medieval.

Índex del volum III

14 Cavalleria i literatura, R. Beltran, A. M. Espadaler.
15 Curial e Güelfa, L. Badia, J. Torró.
16 Tirant lo Blanc, J. Pujol.
17 La prosa històrica i sentimental al segle XV, M. Toldrà, L. Badia.
18 Joan Roís de Corella, J. Ll. Martos, Francesc J. Gómez.
19 L’Espill de Jaume Roig, A. Carré, J. Torró.
20 Escriptors a la València de la segona meitat del segle XV, T. Martínez Romero.
21 La prosa religiosa, S. Martí, J. Pujol, R. Cantavella.
22 La “teatralitat difusa” de l’edat mitjana, L. Badia.

4 Comments

Els comentaris estan tancats.