Publicacions de Maria Toldrà

I. Bibliografia

2022: Soler, A.; Toldrà, M., Biblioteca de les Escoles Lul·lianes de Barcelona [recurs digital], dins Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà [web]. [Accés].

2021a: Toldrà, M., “Notes de Pau Ignasi de Dalmases a la seva col·lecció de manuscrits catalans”, dins «Qui fruit ne sap collir»: Homenatge a Lola Badia, II, ed. Anna Alberni, Lluís Cifuentes, Joan Santanach i Albert Soler, Barcelona: Edicions UB; Editorial Barcino, 2021, p. 317-326. [Accés]

2021b: Toldrà, M., “Pere Tomic, Històries e conquestes del realme d’Aragó e principat de Catalunya (1438)”, dins Montserrat Camps Gaset (ed.), Literatura i pandèmia: Antologia de textos, Barcelona: Edicions UB, 2021, p. 98.

2021c: Toldrà, M., “Bibliografia d’Eulàlia Duran sobre les Germanies”, dins Eulàlia Duran, El moviment revolucionari de les Germanies: Ideologia i consciència social, Mallorca: Lleonard Muntaner, Editor, 2021, p. 39-42.

2021d: Baydal, Vicent, Barcelona, una capital mediterrània a través de les seves cartes: 1381-1566, Barcelona: Museu d’Història de Barcelona, 2021. [Coedició, regests i índexs de la “Selecció epistolar”, a cura de M. Toldrà.] [Accés]

2020a: Calbó i Caldés, Pasqual, Obra científica, I: Tractats de matemàtiques pures, dir. Antoni Roca Rosell, Josefina Salord i Joan-Lluís Torres, ed. Maria Toldrà i Sabaté, Maó: Institut Menorquí d’Estudis; Consell Insular de Menorca; Barcelona: Institut d’Estudis Catalans; Palma: Universitat de les Illes Balears; Institut d’Estudis Baleàrics; Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears, 2020. [Sumari]

2020b: Toldrà, M., Aproximació a les fonts sobre la biblioteca del convent de Sant Agustí de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, juny de 2020 [TFG (Informació i documentació)]. [Accés]

2020c: Toldrà, M., ressenya de Raül Sanchis Francés, La festa i la dansa en les fonts historiogràfiques de la memòria: Corpus documental de la ciutat de València (segles XIII-XVII), Barcelona, 2020, Vademècum (18/12/2020). [Accés]

2020d: Duran, E.; Toldrà, M., “Bibliografia d’Eulàlia Duran”, 2020- [Accés]

2019: Roig de la Penya, Joan Baptista, Progenie clara y origen de la antiquísima y noble familia de Borja: La primera crònica sobre els Borja, edició crítica de Joan Iborra i Maria Toldrà, València: Edicions Tres i Quatre; IIEB, 2019 (Biblioteca Borja Minor, 6).

2018a: Toldrà, M., “Eulàlia Duran i Grau: la renovació dels estudis sobre la història de la cultura catalana a l’edat moderna”, Revista de Catalunya, 301 (gener-març 2018), p. 53-63. [Accés]

2018b: Toldrà, M., “Vincent of Beauvais (OP)”, dins Lluís Cabré et al., The Classical Tradition in Medieval Catalan, 1300-1500: Translation, Imitation, and Literacy, Woodbridge: Boydell & Brewer, 2018, p. 202-207. [Accés]

2018c: Toldrà, M., “La Mare de Déu del Racó de Capellades”, nota històrica dins Goigs de Nostra Senyora del Cantó, Barcelona: Amics dels Goigs, 2018 (núm. 269).

2017a: Epistolari català dels Borja, a cura de Miquel Batllori (+), Joan Requesens i Maria Toldrà, València: Tres i Quatre; IIEB, 2017 (Biblioteca Borja, 7). [Introducció]

2017b: Toldrà, M., “Introducció”, dins Laia de Ahumada, Eulàlia Duran i Grau. Converses íntimes, Cervera: Museu Comarcal de Cervera, 2017 (Monografies del Museu, 4), p. 9-16. [Accés]

2017c: Pasqual Calbó i Caldés 1752-1817, [Maó]: Museu de Menorca, 2017. [Edició i traducció dels índexs de les Obres didàctiques de P. Calbó, p. 186-197, 261-264, 289-293, amb Antoni Roca i Rosell]

2017d: Toldrà, M., ressenya de Clàssics i moderns en la cultura literària catalana del Renaixement, Mot So Razo, 16 (2017), p. 75-76.

2016a: Els Borja en l’art. Actes del I Congrés Xàtiva: història, cultura i identitat (Xàtiva, 4-7 maig de 2016), ed. de M. Toldrà, dins Revista Borja. Revista de l’IIEB, 5 (2015-2016). [Accés]

2016b: Llull, R., Llibre dels articles de la fe; Llibre què deu hom creure de Déu; Llibre contra Anticrist, ed. crítiques d’A. J. Pons i Pons, J. Gayà Estelrich i G. Schib Torra, 2a ed. revisada per M. Toldrà, Palma: Patronat Ramon Llull; Barcelona: PAM, 2016 (Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, 3).

2016c: Llull, R., Romanç d’Evast e Blaquerna, a cura d’A. Soler i J. Santanach, notes [i modernització del text] de M. Toldrà, Barcelona: Biblioteca Barcino, 2016.

2016d: Duran, E.; Toldrà, M., “Pòrtic”, dins J. Requesens i Piquer, El poder i la profecia: de la teoria a la pràctica borgiana, València: Tres i Quatre; IIEB, 2016 (Biblioteca Borja, 6), p. 7-11.

2016e: “Inventari de documentació manuscrita, per Anna Gudayol i Maria Toldrà”, dins A. Gudayol, “Fons antics i moderns relatius a Sardenya a la Biblioteca de Catalunya”, Ricordando Alberto Boscolo: Bilanci e prospettive storiografiche, ed. M. G. Meloni et al., Roma: Viella, 2016, p. 223-265. [Accés]

2016f: Toldrà, M., ressenya de “Ramis Barceló, «Las cátedras lulianas de la Universidad de Mallorca (1692-1824)», [BSAL 70 (2014), pp. 185-205]”, Studia Lulliana, 56 (2016), p. 228-230.

2015: Toldrà, M., “La prosa històrica” i “Historiadors del segle XV”, dins À. Broch (dir.), Història de la literatura catalana, III: L. Badia (dir.), Literatura medieval (III). Segle XV, Barcelona: Enciclopèdia Catalana; Barcino; Ajuntament, 2015, p. 163-190.

2014a: Diplomatari Borja, 5: Documents de l’Archivio di Stato de Roma (1479-1505), ed. I. Parisi i M. Toldrà, València: Tres i Quatre; IIEB, 2014.

2014b: Toldrà, M., ressenya de “Hauf, Albert (dir.) (2010): Panorama crític de la literatura catalana. Volum I […] Volum II […] / Rossich, Albert (dir.) (2011): Panorama crític de la literatura catalana. Volum III […]”, Estudis Romànics, 36 (2014), p. 586-589. [Accés]

2014c: Toldrà, M., “Ressenya a Aparicio Ahedo, Óscar Ignacio, O.C.D., Santa Teresa de Jesús compatrona de España […]”, Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, 4 (2014), p. 276-281. [Accés]

2013a: Toldrà, M., “Un lector del Tirant lo Blanc i Il Guerrin Meschino a la Barcelona de 1508”, Tirant, 16 (2013), p. 369-372. [Accés]

2013b: Astals, I.; Ibern, I.; Miquel, J.; Ruiz, M.; Toldrà, M.; Verger, N., Pere Miquel Carbonell i els llibres (col·lecció del CRAI Biblioteca de Reserva) (2013) [mostra virtual]. [Accés]

2013c: Toldrà, M., ressenya de “Mateu Rodrigo Lizondo (ed.), Col·lecció documental de la Cancelleria de la Corona d’Aragó. Textos en llengua catalana (1291-1420) […]”, Anuario de Estudios Medievales, 43/2 (2013), p. 1015-1017. [Accés]

2012a: Francesc de Borja (1510-1572), home del Renaixement, sant del Barroc / Francisco de Borja (1510-1572), hombre del Renacimiento, santo del Barroco (Actes del Simposi Internacional Gandia, 25-27 d’octubre – València, 4-5 de novembre de 2010 […]), ed. S. La Parra i M. Toldrà, Gandia: CEIC Alfons el Vell; IIEB; Acción Cultural Española, 2012. [Accés]

2012b: Toldrà, M., “’Tanta escriptura com se mostra escrita de mà mia’: Literatura i activitat professional als manuscrits de Pere Miquel Carbonell”, dins E. Duran; M. Toldrà (ed.), Itineraris. Nou estudis sobre cultura al Renaixement, València: Tres i Quatre; IEC, 2012, p. 157-203. [Accés]

2012c: Fontanals, R.; Toldrà, M., Fons Hospital de la Santa Creu de Barcelona (documents conservats a la Biblioteca de Catalunya), Biblioteca de Catalunya, 2012. [Inventari en línia]. [Accés]

2012d: Toldrà, M., ressenya de “Tomic, Pere (2009): Històries e conquestes del realme d’Aragó e principat de Catalunya […]”, Estudis Romànics, 34 (2012), p. 648-651. [Accés]

2012e: Toldrà, M., ressenya de “Planas Rosselló, Antonio i Rafael Ramis Barceló, La facultad de leyes y cánones de la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca […]”, Studia Lulliana, 52 (2012), p. 168-171. [Accés]

2011a: Klabund, Els Borja. Història d’una família, trad. J. Murgades, ed. M. Toldrà, València: Tres i Quatre; IIEB, 2011 (Biblioteca Borja Minor, 5).

2011b: Toldrà, M., “Breu introit a una nova edició del missal de Nadal del papa Alexandre VI Borja”, dins Missale Pontificis in Nativitate Domini, 2 vol., València: Tres i Quatre, 2011.

2011c: Toldrà, M., “Compendi historial (123.1.1)”, dins Ll. Cabré; M. Ferrer (ed.), Cens de Traduccions al Català Medieval fins a 1500 (13 de desembre de 2011). [Accés]

2010-2011: Toldrà, M.; Huguet-Termes, T., “La butlla de la legació de Roderic de Borja ad regna Hispaniarum, copiada per Joan Feixes, servidor de Calixt III (BC, ms. 482)”, Revista Borja. Revista de l’IIEB, 3 (2010-2011), p. 85-111. [Accés]

2010a: Borja i d’Aragó, F. de, Diari, ed. J. Iborra i M. Toldrà, València: Tres i Quatre; IIEB, 2010 (Biblioteca Borja Minor, 4).

2010b: Teatre borgià, 2: Lucrècia Borja, Victor Hugo; Els Borja, Pietro Cossa, ed. M. Toldrà, València: Tres i Quatre; IIEB, 2010 (Biblioteca Borja Minor, 3).

2010c: Fabra, P., Obres completes, 7: Converses filològiques, dir. J. Mir i J. Solà, ed. J. Rafel, J. A. Argenter, J. Murgades, M. Toldrà, A. Tobella, Barcelona: IEC et al., 2010. [Accés]

2009a: Toldrà, M., “Set cartes catalanes de Cèsar Borja” i “Cèsar Borja, una antologia”, dins Á. Fernández de Córdova; J. Arrizabalaga, M. Toldrà, Cèsar Borja, cinc-cents anys després (1507-2007). Tres estudis i una antologia, València: Tres i Quatre; IIEB, 2009 (Biblioteca Borja Minor, 2), p. 131-193 i 197-484. [Accés]

2009b: Toldrà, M., “El P. Batllori i els Borja”, dins La saviesa cordial de Batllori. Semblances en el centenari del seu naixement, Barcelona: Barcino, 2009, p. 26-34.

2008-2009: Els fills del senyor papa. Cinquè centenari de la mort de Cèsar Borja (1507-2007). Actes del II Simposi Internacional sobre els Borja (València-Gandia, 21-23 de novembre de 2007), ed. M. Toldrà, dins Revista Borja. Revista de l’IIEB, 2 (2008-2009). [Accés]

2008a: Duran, E. (dir.); Toldrà, M. (coord.) et al., Repertori de manuscrits catalans 1474-1620, IV, Barcelona: IEC, 2008.

2008b: Teatre borgià, 1: Alexandre VI, Jules Verne; El Concili de l’Amor, una tragèdia celestial, Oskar Panizza; El duc de Gandia, A. C. Swinburne, ed. M. Toldrà, València: Tres i Quatre; IIEB, 2008 (Biblioteca Borja Minor, 1).

2007a: Gregorovius, F., Lucrècia Borja a partir de documents i epistolaris del seu temps, ed. M. Toldrà, trad. S. Moranta, València: Tres i Quatre; IIEB, 2007 (Biblioteca Borja, 4).

2007b: López Rodríguez, C. (dir.); Borau, C.; Canellas, B.; López, G.; Pujades, R.; Riera, J.; Toldrà, M., Diplomatari Borja, 4: Documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (1444-1458), València: Tres i Quatre; IIEB, 2007.

2007c: Toldrà, M., “El testament de Pere Miquel Carbonell”, dins El (re)descobriment de l’edat moderna. Estudis en homenatge a Eulàlia Duran, ed. E. Miralles, J. Solervicens et al., Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Universitat de Barcelona, 2007, p. 9-31.

2007d: Toldrà, M., “L’Institut Internacional d’Estudis Borgians”, Estudis Romànics, 29 (2007), p. 325-329. [Accés]

2007e: Salicrú i Puig, M.; Toldrà, M., “Documentació de Santa Maria. Antoni Campillo, ‘Speculum titulorum ecclesiasticorum diocesis Barcinonae’”, Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, [Mataró], 89 (2007), p. 31-41. [Accés]

2007f: Toldrà, M., ressenya de “Mireia Campabadal i Bertran. La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona en el segle XVIII […]”, Els Marges, 82 (2007), p. 129-131.

2006-2007a: Toldrà, M., ressenya de “Gabriela Zarri, La “religione” di Lucrezia Borgia. Le lettere inedite del confessore […]”, Revista Borja. Revista de l’IIEB, 1 (2006-2007), p. 301-305. [Accés]

2006-2007b: Toldrà, M., ressenya de “La fortuna dei Borgia […]”, Revista Borja. Revista de l’IIEB, 1 (2006-2007), p. 317-319. [Accés]

2006-2007c: Toldrà, M., ressenya de “De València a Roma a través dels Borja […]”, Revista Borja. Revista de l’IIEB, 1 (2006-2007), p. 321-323. [Accés]

2006-2007d: Toldrà, M., ressenya de “Cesare Borgia di Francia gonfaloniere di santa ro­mana Chiesa 1498-1503 […]”, Revista Borja. Revista de l’IIEB, 1 (2006-2007), p. 297-300. [Accés]

2006a: Duran, E. (dir.); Toldrà, M., amb la col·laboració d’A. Gudayol, Repertori de manuscrits catalans 1620-1714, I, Barcelona: IEC, 2006.

2006b: Toldrà, M., “Apèndix: Procés informatiu sobre la mort de Joan Ramon Ferrer i altres documents relacionats”, dins J. R. Ferrer, De antiquitate legum, ed. A. Cobos, Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel·la, 2006, p. 151-163.

2006c: El bisbe Margarit i la seva època, Girona: Fundació Caixa de Girona, 2006. [15 fitxes catalogràfiques]

2005a: Woodward, W. H., Cèsar Borja, pr. J. Benavent, ed. M. Toldrà, València: Tres i Quatre; IIEB, 2005 (Biblioteca Borja, 3).

2005b: López Rodríguez, C. (dir.); Borau, C.; Canellas, B.; López, G.; Conde, R.; Pujades, R.; Riera, J.; Toldrà, M., Diplomatari Borja, 3: Documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (1429-1444), València: Tres i Quatre; IIEB, 2005.

2005c: Toldrà, M., “Andreu Alfonsello”, “Esteve Rotllà”, “Joan de Socarrats”, “Francesc Vicent”, dins M. Vilallonga (dir.), Studia Humanitatis. Biblioteca Digital (2005). [Accés]

2005d: Toldrà, M., ressenya de “Jesús Alturo, Història del llibre manuscrit a Catalunya […]”, Estudis Romànics, 27 (2005), p. 512-515.

2005e: Toldrà, M., ressenya de “Anna Cortadellas, Repertori de llegendes historiogràfiques de la Corona d’Aragó […]”, Estudis Romànics, 27 (2005), p. 509-512. [Accés]

2004a: López Rodríguez, C. (dir.); Borau, C.; Canellas, B.; Conde, R.; López, G.; Pujades, R.; Riera, J.; Toldrà, M., Diplomatari Borja, 2: Documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (1416-1429), València: Tres i Quatre, 2004.

2004b: Duran, E., Estudis sobre cultura catalana al Renaixement, ed. M. Toldrà, pr. J. Solervicens, València: Tres i Quatre, 2004.

2003a: Duran, E. (dir.); Toldrà, M. (coord.); Miralles, E.; Moll, A.-Ll., Repertori de manuscrits catalans 1474-1620, III, Barcelona: Institut Joan Lluís Vives; IEC, 2003.

2003b: Toldrà, M., “La producció literària del tortosí Francesc Vicent, prior de Tarragona i diputat del General (m. 1523)”, Recerca, 7 (2003), p. 265-302. [Accés]

2003c: Toldrà, M., “Alfonsello, Andreu”, “Crònica del regnat de Ferran I”, “Crònica incompleta de Ferran d’Antequera”, “Margarit i de Pau, Joan”, “Rotllà, Esteve”, “Webster, Jill Rosemary”, dins A. Simon i Tarrés (dir.), Diccionari d’historiografia catalana, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2003.

2002a: Toldrà, M., “Sobre la presència d’algunes cròniques catalanes a l’Arxiu Reial de Barcelona”, Estudis Romànics, 24 (2002), p. 169-188. [Accés]

2002b: Toldrà, M., ressenya de “Eulàlia Duran; Joan Requesens, Profecia i poder al Renaixement […]”, Estudis Romànics, 24 (2002), p. 349-352. [Accés]

2002c: Toldrà, M., ressenya de “Berenguer de Puigpardines, Sumari d’Espanya […]”, Estudis Romànics, 24 (2002), p. 352-355. [Accés]

2002d: Toldrà, M., ressenya de “Antoni Rubió i Lluch, Documents per a la història de la cultura catalana medieval […]”, Llengua & Literatura, 13 (2002), p. 425-429.

2001a: Toldrà, M., “Aportació a la biografia del jurista Joan Socarrats”, Quaderns de la Selva, 13 (2001), p. 269-279. [Accés]

2001b: Toldrà, M., ressenya de “Pere Miquel Carbonell, Cròniques d’Espanya […]”, Estudis Romànics, 23 (2001), p. 351-355.

2000-2001: Duran, E. (dir.); Miralles, E.; Toldrà, M., Repertori de manuscrits catalans 1474-1620, II.1-2, Barcelona: Universitat de Barcelona; IEC, 2000-2001.

2000: Toldrà, M., “La història en el projecte enciclopèdic d’Esteve Rotllà, O. P. (c. 1475-1530)”, Recerques, 40 (2000), p. 59-78. [Accés]

1998: Duran, E. (dir.); Batlle, M. del M.; Miralles, E.; Toldrà, M.; Tres, J., Repertori de manuscrits catalans 1474-1620, I, Barcelona: IEC, 1998.

1997: Miralles, E.; Toldrà, M., “La transmissió de l’obra manuscrita de Francesc Tarafa: biblioteques barcelonines”, Anuari de Filologia, 20, C, 8 (1997), p. 43-78. [Accés]

1993: Toldrà, M., Estudi i edició del Compendi historial de Jaume Domènec, O. P.: el regnat de Constantí (ms. 11518 de la Biblioteca Nacional de Madrid, folis 309v-339v), Universitat de Barcelona: Facultat de Filologia: Dpt. de Filologia Catalana, 1993. [Tesi de llicenciatura]

1992-: Toldrà, M., notícies bibliogràfiques per a Studia Lulliana, 32-34 (1992-1994); 53-54 (2013-2014); 57 (2017); 58 (2018), p. 209-210, 242-246; 59 (2019), p. 166-167, 192-193, 197-199, 213; 60 (2020), p. 199-200, 207-208. [Accés]

1992-1993: Toldrà, M., “Notes sobre la suposada lectura ‘sebastianista’ de La Faula”, Llengua & Literatura, 5 (1992-1993), p. 471-478. [Accés]

1991-1994: Badia, L.; Lluch, M.; Navarro, G.; Olivella, O.; Soler, A.; Toldrà, M., “Literatura catalana”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 5 (1991), p. 3-47; 6/2 (1992), p. 3-50; 7 (1993), p. 3-57; 8 (1994), p. 3-40.

II. Recursos digitals

2014-: administració de la web Castell interior, sobre història i cultura del Carmel descalç a Catalunya, 2014- [Accés]

2012-: administració del blog Vademècum, sobre filologia i història, 2012- [Accés]

2011-: col·laboradora de la Base de dades Documentació borgiana de l’Arxiu Apostòlic Vaticà (antic Arxiu Secret del Vaticà), pública des de 2014 [Accés]

2011-: Duran, E. (dir.); Toldrà, M. (coord.), MCEM – Base de dades Manuscrits Catalans de l’Edat Moderna, IEC, 2011- [Accés]

2006-: col·laboradora de la Base de dades Ramon Llull – Llull DB, Universitat de Barcelona; Centre de Documentació Ramon Llull, especialment a les seccions “Documents” i “Lul·listes” [Accés]

2005-: coordinació d’Els Borja, web de l’Institut Internacional d’Estudis Borgians, 2005- [Accés]

III. Altres

2019: assessora de l’exposició Barcelona capital mediterrània. La metamorfosi medieval, segles XIII-XV, Museu d’Història de Barcelona.

2018: traducció de l’anglès al català de la “Introducció” a Arnau de Vilanova, Speculum medicine, ed. de M. R. McVaugh, Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2018 (Arnaldi de Villanova opera medica omnia, 13).

1996-1999: traductora del castellà i del francès al català de diversos articles de Miquel Batllori, Obra completa, VI-XIV, València: Edicions Tres i Quatre, 1996-1999.