Booz, Noemí, Rut

Autor: Joan Requesens i Piquer
Títol: Booz, Noemí, Rut: Poemes i comentaris
Edició: Manresa, 2021
Resum: En aquest plec de pàgines s’editen, acompanyats de la traducció els dos primers, els poemes següents: Booz endormi de Victor Hugo; Noemi d’Yvan Goll; Rut desvetllada de Carles Torner; Poema de Rut d’Agustí Bartra. La intenció no és altra que comentar-los en el seu moment d’escriptura i ara en el de lectura. Altres autors, literats, filòsofs o teòlegs hi són presents per intentar una lectura, a través dels personatges bíblics del llibre Rut, de la imatge de Déu i de l’home que se’n desprèn, evidentment, des de la ben particular mirada de qui signa aquestes pàgines.

Joan Requesens i Piquer (Manresa, 1944). Doctor en Filologia Catalana i llicenciat en Teologia, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Ha publicat estudis sobre Ramon Llull i Arnau de Vilanova, edicions de textos profètics relacionats amb Ferran el Catòlic, i altres estudis sobre la família Borja, Joan Lluís Vives, santa Teresa de Jesús, Jacint Verdaguer, Jaume Collell –objecte de la seva tesi doctoral–, Raimon Panikkar i altres.
Accés al llibre: Booz, Noemí, Rut: Poemes i comentaris
Paraules clau: Agustí Bartra; Bíblia: Rut; Carles Torner; Traduccions; Victor Hugo; Yvan Goll.
Citació recomanada: Joan Requesens i Piquer, Booz, Noemí, Rut: Poemes i comentaris, Manresa, 2021. [En línia: Vademècum https://mariatoldra.com/2021/04/18/booz-noemi-rut/] [dia de la consulta]