Paraulari de Cadaqués

Autor: Pep Vila
Títol: Paraulari de Cadaqués: Repertori auxiliar de veus, mots, expressions i conceptes
Resum: El Paraulari és un calaix de sastre, un recull històric de veus, mots, dites, conceptes i expressions de i sobre Cadaqués i el cap de Creus. Aquest bagatge, que configura l’epidermis de qualsevol llengua, es presenta en un espai acotat, ordenat alfabèticament. Ha estat obtingut, principalment, de la documentació existent que s’ha pogut consultar. Aquests tipus de reculls són un pou sense fons, i mai no poden ser exhaustius perquè la necròpolis de paraules, amb la seva combinatòria, es projecta en un joc de miralls gairebé infinit, borgià. És sabut que el lèxic nostrat combina unitat amb diversitat dins el marc unitari de la llengua catalana. Potser pel seu aïllament secular durant molts segles, la singular vila de Cadaqués ha mantingut un misteri no només arquitectònic i paisatgístic, sinó també psicològic i humà. La memòria dels seus habitants, que gairebé sempre han viscut en condicions precàries, també té una llum i un color propis. Com deia en una ocasió el poeta valencià Vicent Andrés Estellés referint-se als nostres parlants: “Treien uns mots pedregosos i bruts / de la terra i amb ells construïen / el càntic”. El nostre vocabulari, ple de sons característics, també es fonamenta, però, en la pèrdua, en el desgast, un cop la transmissió oral de valors i de tradicions gairebé ha desaparegut. Érem allò que vam arribar a parlar. Com que avui es dona una certa incapacitat d’enfrontar-se a un text gaire llarg, i la lectura s’ha tornat trepidant, espero poder captar l’atenció i la benevolència dels lectors amb aquests sermons curts, guspires, petits blocs de pedres, més o menys treballats (Cap de quers, hipòtesi de cap de roca). Cal prendre’s la vida amb una certa dosi de filologia.

 

Josep Maria Vila Medinyà (Celrà, Gironès, 1952) és historiador de la cultura. En solitud o amb col·laboració amb altres col·legues ha publicat diversos llibres i articles sobre Cadaqués i la faixa del cap de Creus: Les ordinacions de la pesquera; Recerques històriques i geogràfiques sobre la muntanya de Roses i el cap de Creus; La memòria sota el mar. El naufragi de l’Annunziata i la Gran Pelikana en aigües del cap de Creus; Un tractat cadaquesenc de pastisseria i confiteria; Els Kontos, una nissaga de bussos i de corallers; Cadaqués desaparegut, etc.

Accés al llibre: Vila, Paraulari de Cadaqués…
Paraules clau: Cadaqués; Diccionaris; Filologia catalana; Història de la cultura; Lexicografia; Literatura catalana; Sol ixent (Cadaqués).
Citació recomanada: Pep Vila, Paraulari de Cadaqués: Repertori auxiliar de veus, mots, expressions i conceptes, presentació de Dani Vivern, Girona, 2020. [En línia: https://mariatoldra.com/2020/09/22/paraulari-de-cadaques/] [dia de la consulta]

Addenda (juny de 2021)

:: Pep VILA, Paraulari de Cadaqués, I, Sant Vicenç de Castellet: Farell Editors, 2021, 482 p., il. ISBN 978-84-17116-38-5. ::

Farell Editors acaben de publicar una edició en paper, augmentada i acompanyada de noves il·lustracions, del Paraulari de Cadaqués. Celebrem la bona acollida d’aquest utilíssim i ameníssim repertori lèxic -i alhora històric i cultural- de la llengua i la vida quotidiana de Cadaqués, i esperem veure’n ben aviat la continuació.