Vademècum

VADEMÈCUM m. Llibre destinat a esser portat sempre damunt, a esser consultat molt sovint; cast. vademécum. Etim.: pres del llatí vade mecum, ‘vine amb mi’.