Pomell de goigs del Jardí de Maria de Narcís Camós (1657): Nostra Senyora del Miracle (i 3)

Notícia dels goigs i de les imatges dels segles XX i XXI de Nostra Senyora del Miracle, les més recents des de la narració del Jardí de Maria de Narcís Camós

La gestió benedictina des de bon començament del segle XX, amb una colònia monàstica transmesa des de Montserrat, va marcar la nova etapa, independent de la gestió del bisbat de Solsona, i amb la categoria de priorat a partir de 1903.[1] A les millores del santuari s’hi afegiren dos edificis de cel·les. Les tradicionals peregrinacions dels pobles del voltant van succeir-se amb celebracions de diverses efemèrides, especialment evocant el cinquantenari del dogma de la Immaculada (1904), i les festes constantinianes tot recordant els setze segles de la proclamació de l’edicte de Milà l’any (1913), entre d’altres.

El segle XX

També els goigs van veure noves reedicions d’antigues lletres ja consignades, que els romeus coneixien i cantaven sense dificultat: “Puix sou hermós tabernacle” o “Dels afligits alegria” o, la més recent, “A Riner os heu desclosa”…

El títol dels nous goigs aviat es va veure completat per la inclusió de la notícia de la nova gestió, com és l’edició dels Goigs de Nra. Sra. d’ el Miracle venerada en son molt freqüent y devot Santuari y Monastir Benedictí de Riner, prop de Solsona (1918). Els precs per les inclemències del temps segueixen apareixent, com en els Goigs de la Mare de Déu del Miracle en temps de sequedat (1953). Les imatges d’aquesta primera etapa del segle XX no aporten grans canvis pel que fa a les il·lustracions dels goigs, reproduccions d’antigues ja consignades.

Els desastres patits pel santuari durant la guerra no van afectar la devoció dels fidels, que van reprendre les romeries en acabar el conflicte i, conseqüentment, el cant i les noves edicions de goigs. Potser la impressió de goigs més espectacular presentada fins ara en aquest segle va ser feta l’any 1946 quan el dibuixant de Manresa Joan Vilanova[2] va crear una làmina policromada magnífica, on, al voltant de les cobles dividides per un vistós corondell, va integrar escenes de l’univers de Santa Maria del Miracle, des de l’aparició de la Verge nena als dos pastorets, tot copiant la imatge barroca del retaule del santuari, fins a situacions de romiatges populars, miracles, pluges benefactores, devocions, litúrgies i festes: tot un mosaic de pietat camperola admirable i sentida. D’aquests goigs de Joan Vilanova, se’n van fer moltes reproduccions.

La primera edició musicada, amb la partitura de J. Rial aplicada a la lletra prou coneguda “A Riner us heu desclosa”, apareix en uns Goigs de Santa Maria del Miracle de Riner que es venera en el seu santuari del bisbat de Solsona, amb l’aclariment d’Edició del Santuari commemorativa dels cinc-cents anys de l’Aparició (Barcelona: Torrell de Reus, 1958). Va tenir diverses reedicions posteriors i sempre la mateixa xilografia copiada d’uns goigs del segle XVIII.

Pere Valls i Garreta és autor d’una nova lletra per a un full publicat el 1983 pels Amics dels Goigs de Sabadell, ornamentat amb un dibuix de Jaume Busqué i Marcet, i Josep Cardona i Agut és autor d’una altra lletra per a uns altres goigs publicats pels Amics dels Goigs de Sabadell el 1984. A dues tintes tots dos goigs.

Segle XXI

El santuari manté ara una casa d’espiritualitat per acollir grups de romeus al llarg de l’any, tot adaptant un antic hotel. El desig d’unes noves campanes inspiren el monjo Just M. Llorens per rimar uns Goigs a llaor de Santa Maria, demanant el do d’unes noves campanes per al santuari d’El Miracle de Riner, publicats a Solsona pels Gogistes Solsonins el 2002 i adaptant la melodia de J. Rial.

L’any 2011, una carpeta dedicada als Goigs marians dels quinze municipis del Solsonès (Solsona: Gràfiques Muval) inclou una bonica edició policromada de la Mare de Deu del Miracle, amb la lletra clàssica “A Riner us heu desclosa” i una nota històrica on es consigna que d’aquesta advocació mariana se “n’ha trobat unes 132 edicions diferents des de l’any 1700”.[3] La fotografia que presideix el full número XXV és la de la primitiva imatge entronitzada al retaule barroc del santuari del Miracle.

Els primers goigs en format digital els publica i manté Antoni Sàbat Aguilera al seu blog Theotokos el 2016, tot fent constar que “les imatges són extretes del retaule barroc del Santuari del Miracle de Riner”.

I la darrera edició correspon a uns goigs inclosos en una altra carpeta: Goigs dedicats a la Mare de Déu. Advocacions que figuren en el camí dels Degotalls de Montserrat. Edició commemorativa de la III Romeria de Gogistes a Montserrat (Barcelona: Associacions de Gogistes, 2017), amb el text clàssic anterior i la imatge del Miracle de Riner que reprodueix la majòlica del camí dels Degotalls de Montserrat, làmina V.

Relació selectiva de goigs del segle XX[4]

Goigs de Ntra. Sra. d’el Miracle venerada en son molt freqüent y devot Santuari y Monastir Benedictí de Riner, prop de Solsona, Manresa: Impremta y Llibreria de Josép Roca, St. Miquel 15, 1918. “Puig sou hermós Tabernacle / obra de la Omnipotencia; / Guardaunos de pestilència, / Verge Santa del Miracle”.

Goigs de Nostra Senyora del MIRACLE, Solsona: Imp. Corominas, 1944. “A Riner Us heu desclosa / Resa vera celestial: / -Del Miracle Verge hermosa, deslliureu-nos de tot mal.”

Santa Maria del Miracle. Goigs a llaor de la Verge. [Revers] Dibuix policromat de Joan Vilanova, Manresa: Impremta de Sant Josep, 1947. “A Riner Us heu desclosa / Rosa vera celestial: / Del Miracle Verge hermosa / deslliureu-nos de tot mal.” [Moltes edicions i reimpressions posteriors.]

Goigs de la Mare de Deu del Miracle en temps de sequedat, Solsona: Imp. y Lib. R.Dach, 1953. “Afligits per la sequia, / clamem tots ben confiats: / Del Miracle Verge pía / deu-nos pluja pels sembrats”.

Goigs de Santa Maria del Miracle de Riner que es venera al seu santuari del bisbat de Solsona. Lletra Dom Remigi Aixelà. Música: J. Rial. 1a edició musicada […] Edició del Santuari commemorativa dels cinc-cents anys de l’Aparició, s. ll.: Torrell de Reus editor, 1958. “A Riner us heu desclosa / Rosa vera celestial: / del Miracle Verge hermosa, deslliureu-nos de tot mal.”[Una altra edició a la carpeta.] (Jardí de Maria. Goigs de la Mare de Déu. Una devoció per a cada dia del mes de maig: 17 de maig, 1958).

Goigs de Santa Maria del Miracle de Riner que es venera al seu santuari del bisbat de Solsona. Lletra Dom Remigi Aixelà. Música: J. Rial. Edició pel Santuari, Barcelona: Torrell de Reus, 1965 (Col·lecció “Els Nostres Goigs” – Amics dels Goigs – Sabadell). “A Riner Us heu desclosa / Rosa vera celestial: / d’El Miracle Verge hermosa, deslliureu-nos de tot mal.”

Goigs de Santa Maria del Miracle de Riner que es venera al seu santuari del bisbat de Solsona. Lletra Dom Remigi Aixelà. Música: J. Rial. Edició pel Santuari, Barcelona: Torrell de Reus, 1980. “A Riner Us heu desclosa / Rosa vera celestial: / Del Miracle Verge hermosa, / deslliureu-nos de tot mal.”

Goigs a la Mare de Déu d’El Miracle de Riner […] Lletra d’En Pere Valls i Garreta, música En Joan Ma Aragonès, dibuixos En Jaume Busqué i Marcet. Semblança biogràfica d’En Pere Valls i Garreta de Pere Roca i Garriga, Sabadell: imprenta Gràfiques Icasa, 1983 (Amics dels Goigs de Sabadell, núm. 40). “Puix fidels al vostre oracle / a El Miracle havem pujat, / Verge Santa d’El Miracle / acolliu-nos de bon grat”.

Goigs de Nostra Dona d’el Miracle de Riner. Lletra de Josep Cardona i Agut. Música de Joan Mª Aragonès. Dibuixos de Jaume Busqué i Marcet, Sabadell: Gràfiques Icasa, 1984 (Amics dels Goigs, Sabadell, núm. 41). “Puix d’estels porteu corona / i mantell amb què abrigueu: / Del Miracle, o gran Madona!, / els vostres fills empareu”.

Goigs per implorar lo benefici de la pau á Nostra senyora del Miracle advocada contra la peste, fam y guerra. [Revers] Carles Babot i Boixeda, “Nostra Senyora del Miracle venerada al terme de Riner”, Barcelona: Altés, 1988. [Reedició de] Manresa: Joseph Abadal, 1875 (Aparicions de la Mare de Déu a Catalunya, IV). “Reina del Cel y la terra / Que sou de un cor tan amable: / Deslliureu-nos de la guerra, / Verge santa del Miracle.”

Relació selectiva de goigs del segle XXI[5]

Goigs a llaor de Santa Maria demanant el do d’unes noves campanes per al Santuari d’El Miracle, de Riner. Lletra i gravats de Just M. Llorens. Música adoptada dels Goigs d’El Miracle, de Mn. Rial, Solsona: Impremta Figueras, 2002. Goigs del Miracle, Facsímil núm. 119 (Gogistes Solsonins, núm. 268). “A Riner s’apareixia / la Nena-Mare de Déu: / Concediu-nos, oh Maria, / de campanes nova veu!”

Goigs de la Mare de Déu del Miracle, venerada al santuari del Miracle, municipi de Riner, Bisbat de Solsona. [Revers] “Nota històrica”, Solsona: Gràfiques Muval, 2011 (Gogistes Solsonins, núm. 373) (31 Goigs Marians dels quinze municipis del Solsonès; XXV). “A Riner us heu desclosa / Rosa vera celestial: / Del Miracle Verge hermosa, / deslliureu-nos de tot mal.”

Goigs a honor de Santa Maria del Miracle. [En línia] Imatges extretes del retaule barroc del Santuari del Miracle de Riner. Disseny i composició Antoni Sàbat Aguilera. Setembre 2016 [consultat 28/01/2019]. “A Riner us heu desclosa / rosa vera celestial / del Miracle Verge hermosa / deslliureu-nos de tot mal.”

Goigs de la Mare de Déu del Miracle venerada al santuari del Miracle, municipi de Riner, Bisbat de Solsona. Lletra Dom Remigi Aixelà. Música J. Rial. Edició commemorativa de la III Romeria de Gogistes a Montserrat. 19 de novembre de 2017, Vilafranca del Penedès: Gràfiques Voisin Mateu, 2017 (Goigs dedicats a la Mare de Déu. Advocacions que figuren en el camí dels Degotalls de Montserrat, V). “A Riner us heu desclosa / Rosa vera celestial: / del Miracle Verge hermosa, / deslliureu-nos de tot mal.”

Facsímils dels goigs dels segle XX

Facsímils dels goigs dels segle XXI

La música dels goigs de Nostra Senyora del Miracle

La partitura més antiga segons consta al mateix full dels goigs de 1958 és aquesta de J. Rial:

L’editor Josep Capdevila, com de costum, ens permet sentir la partitura popular a través del seu “Banc de melodies” del web Els goigs d’Obaga o tot clicant directament la imatge anterior.

La coral polifònica de Puigreig al LP de Goigs de la Mare de Déu ha enregistrat aquesta versió.

* * *

La gran quantitat de goigs de la Mare de Déu del Miracle de Riner i la riquesa de la seva història ens ha fet seleccionar moltes notícies i llistats. Un estudi aprofundit d’autors de les lletres i dels comentaristes dels goigs completaria i actualitzaria les anotacions que surten en les obres bàsiques de Baraut i de Barrera.

Notes

[1] Cebrià BARAUT, “El monestir benedictí”, dins ÍD., Santa Maria del Miracle, segona edició, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001, p. 126-130 i següents.

[2] Pot admirar-se la producció gràfica d’aquest dibuixant a l’antologia Joan Vilanova Roset: dibuixos, Manresa: J. Guardiola, 2008; Barcelona: [Amics de Joan Vilanova], 2008. 247 p.

[3] La carpeta compilada per Lluís BARRERA I AUGÉ, Goigs de Ntra. Sra. del Miracle (Riner) 1708-2002: recerca i bibliografia, Solsona: Gogistes Solsonins, 2004, recull 132 facsímils foli, amb les mides exactes de cada original, més un apèndix de bibliografia anotada. És una relació bàsica per fer el seguiment dels goigs de Riner al llarg del temps i fins al 2002.

[4] La totalitat apareix relacionada a la carpeta de Lluís Barrera de la nota 3.

[5] Ídem.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.